Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak długo Revolut będzie przechowywać moje dane?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi procedury Poznaj swojego klienta (KYC), przeciwdziałania praniu pieniędzy, usług bankowych i pieniędzy elektronicznych jesteśmy zobowiązani do przechowywania niektórych danych osobowych przez co najmniej 8 lat(-a). Revolut stosuje szczegółowe zasady mające na celu dostosowanie swoich procedur do powyższych wymogów. Pamiętaj jednak, że ze względu na potencjalne lub trwające postępowania sądowe, lub z innych przyczyn prawnych, dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazano powyżej.

To wymóg obowiązujący wszystkie banki.

Więcej informacji na temat zasad przechowywania danych przez Revolut można znaleźć w sekcji 14 naszego Oświadczenia o ochronie prywatności klientów.

Sprawdzenie rodzaju przechowywanych danych

  1. Przejdź do swojego profilu.
  2. Stuknij Konto.
  3. Wybierz Dokumenty.
  4. Stuknij Ogólne.
  5. Wybierz Wniosek o dostęp do danych osobowych.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w tym artykule w Centrum pomocy.