Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Co robić w oczekiwaniu na nowe dokumenty?

Akceptujemy różne dokumenty, w zależności od Twojego obywatelstwa i kraju rejestracji.

Listę akceptowanych dokumentów możesz znaleźć na ekranie wyboru dokumentów w aplikacji. Przejdź do sekcji Ustawienia → Dane osobowe → Zweryfikuj moją tożsamość.

W przypadku otrzymania powiadomienia o potrzebie aktualizacji dokumentu tożsamości, jeżeli dokumenty straciły ważność lub wygasły i masz niestandardowy dokument, możesz przesłać ten dokument po wybraniu opcji „Inny dokument pobytowy” na ekranie wyboru.