Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak ukończyć krok Zamów kartę fizyczną?

Aby zamówić kartę fizyczną, przejdź do sekcji Karty, dotykając ikony karty w prawym górnym rogu ekranu głównego.

Na stronie Karty kliknij Dodaj nową, wybierz karta fizyczna i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sfinalizować zamówienie. Mogą obowiązywać opłaty za dostawę.

Zamówienie karty powiązanej z kontem Revolut Pro, Revolut <18, Revolut Business lub kontem wspólnym nie będą brane pod uwagę.

🔍 Więcej informacji o warunkach programu poleceń znajdziesz w tym artykule.