Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Ukończyłem(-am) wszystkie wymagane kroki, ale osoba, która mnie zaprosiła, nie otrzymała nagrody. Dlaczego?

Istnieje kilka możliwych powodów, dla których osoba zapraszająca nie otrzymała nagrody:

  1. Nie skorzystano z linku z zaproszeniem od osoby zapraszającej, aby się zarejestrować. Osoba zapraszająca może sprawdzić na ekranie Zaproszenia, czy zaproszenie zostało poprawnie zarejestrowane. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.
  2. Nie wszystkie wymagane kroki zostały wykonane poprawnie. Upewnij się, że kroki, które wykonano, spełniają kryteria opisane w tym artykule.
  3. Jeśli dopiero co wykonano wymagane kroki, przetworzenie i wypłacenie nagrody osobie, która Cię zaprosiła, może zająć nam kilka dni.