Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Osoba, która mnie zaprosiła, nie widzi mnie na liście zaproszonych osób w aplikacji. Dlaczego?

Istnieją dwa możliwe powody, dla których osoba zapraszająca nie widzi Cię na liście zaproszonych:

  • Jesteś osobą, która miała już wcześniej konto Revolut — w takim przypadku nie możemy Cię uznać za nowego klienta;
  • Nie skorzystano z unikalnego linku od osoby zapraszającej, aby zarejestrować się w Revolut.

Jeśli nie skorzystano z linku do zaproszenia, poinformuj o tym osobę, która Cię zaprosiła, i poproś ją o przesłanie zgłoszenia do pomocy technicznej tutaj.