Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Czy mój znajomy musi aktywować kartę fizyczną przed upływem terminu?

Wystarczy zamówić kartę przed upływem terminu. Jeśli karta została zamówiona na czas, ale dotrze po terminie, krok Zamów kartę zostanie ukończony.

Aby zamówić kartę fizyczną, Twój znajomy musi nacisnąć przycisk Dodaj nową w sekcji Karty, wybrać kartę fizyczną i sfinalizować zamówienie. Mogą obowiązywać opłaty za dostawę.

Twój znajomy może zacząć dokonywać zakupów jeszcze przed dostawą karty — online i za pomocą Apple Pay lub Google Pay.

Zamówienie karty powiązanej z kontem Revolut Pro, Revolut <18, Revolut Business lub kontem wspólnym nie będą brane pod uwagę.

Więcej informacji zawiera Regulamin (ekran główny Zaproszenia → przewiń w dół → Regulamin).