Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak Revolut zabezpiecza środki klientów?

Sposób zabezpieczania Twoich środków przez Revolut zależy od podmiotu prawnego Revolut, w którym dokonano rejestracji. Aby sprawdzić, w którym podmiocie Revolut prowadzisz konto:

  1. Kliknij ikonę Profilu (w lewym górnym rogu ekranu Start) w aplikacji.
  2. Przewiń do dołu strony.
  3. Znajdziesz tam nazwę oddziału Revolut, w którym zarejestrowane jest Twoje konto.

Jeśli rejestracji dokonano w podmiocie Revolut Bank UAB:

Niemal wszystkie depozyty w Revolut Bank UAB są objęte gwarancją litewskiej spółki państwowej ds. ubezpieczeń depozytów i inwestycji (lit. Indėlių ir investicijų draudimas). Oznacza to, że jeśli spółka Revolut Bank UAB nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia depozytów zostanie wypłacone deponentom przez litewską spółkę państwową ds. ubezpieczeń depozytów i inwestycji.

Maksymalna kwota podlegająca ubezpieczeniu depozytów w Revolut Bank UAB dla jednego deponenta wynosi 100 000 EUR. Kwota ta jest ustalana dla sumy wszystkich depozytów zgromadzonych w Revolut Bank UAB.

Niektóre wpłaty nie są objęte ubezpieczeniem. Więcej informacji na temat ubezpieczenia depozytów znajduje się na tej stronie.