Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak załączyć dokument?

Aby zrobić zdjęcie swojego dokumentu tożsamości, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Przejdź do sekcji Konto w swoim profilu w aplikacji.
  2. Kliknij 👤 Dane osobowe i Zweryfikuj tożsamość.
  3. Wybierz z listy swoje obywatelstwo i odpowiedni dokument (np. paszport, dowód osobisty).
  4. Upewnij się, że dokument jest wciąż ważny, a jeśli tak nie jest, posłuż się innym dokumentem.
  5. Zrób zdjęcie dokumentu — umieść go w ramce tak, aby widoczne były jego wszystkie cztery narożniki.
  6. Sprawdź, czy zdjęcie dokumentu jest wyraźne i czytelne.
  7. Zatwierdź je, aby przejść do kolejnego etapu rejestracji.