Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Co zrobić, jeśli mój numer IBAN nie jest akceptowany?

Numer IBAN Twojego konta EUR w Revolut powinien być akceptowany w całym obszarze SEPA (Jednolitym Obszarze Płatności w Euro), co pozwoli na wysyłanie i otrzymywanie płatności w euro — w tym tworzenie poleceń zapłaty i otrzymywanie wynagrodzenia.

Dyskryminacja numeru IBAN ma miejsce wtedy, gdy pracodawca lub firma w obszarze SEPA odmawia przyjęcia numeru IBAN Twojego konta EUR w Revolut, ponieważ zaczyna się on od GB lub LT.

Jest to nie tylko uciążliwe, ale także stanowi naruszenie art. 9 rozporządzenia SEPA.

Odwiedź nasz blog, aby dowiedzieć się więcej o dyskryminacji ze względu na IBAN oraz o tym, jak możemy pomóc Ci z nią walczyć.