Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Dlaczego przelew na moje konto został zwrócony?

Jak sprawdzić, dlaczego przelew został cofnięty?

  1. Na ekranie głównym przejdź do historii transakcji.
  2. Stuknij zwrócony przelew.
  3. Na dole ekranu wybierz Uzyskaj pomoc, aby zobaczyć szczegółowe instrukcje rozwiązania problemu.

Kiedy otrzymam cofnięte środki?

  • W przypadku przelewu lokalnego środki zostaną zwrócone w ciągu 3–5 dni roboczych.
  • W przypadku przelewu międzynarodowe środki zostaną zwrócone w ciągu 15–20 dni roboczych.

Po cofnięciu przelewu nie możemy ponownie przypisać go do konta odbiorcy ani przyspieszyć procesu zwrotu. 

Najczęstsze powody cofnięcia przelewu:

Ograniczenia na koncie

  • Sprawdź skrzynkę odbiorczą swojego zarejestrowanego adresu e-mail w poszukiwaniu wiadomości od nas z prośbą o dokumentację lub dodatkowe informacje.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w wiadomości e-mail, aby rozwiązać problem.
  • Jeśli poprosiliśmy Cię o zaktualizowanie dokumentacji podatkowej, możesz to zrobić, klikając tutaj

Nieprawidłowe dane konta

Sprawdź, czy zostały użyte prawidłowe dane konta. W przypadku przelewów międzynarodowych użyj danych SWIFT.

Nieobsługiwany kraj lub waluta

Przelew może zostać cofnięty, jeśli jego waluta lub kraj pochodzenia nie są obsługiwane. Pełną listę krajów i walut, których to dotyczy, znajdziesz w tym artykule.

Niezgodność imienia i nazwiska (tylko dla łatwych przelewów bankowych)

Aby zapewnić powodzenie łatwego przelewu bankowego, imię i nazwisko przypisane do Twojego zewnętrznego konta bankowego muszą zgadzać się z danymi podanymi w Revolut.