Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Gdzie znaleźć dane bankowe Revolut?

  1. Przejdź do ekranu startowego.
  2. Stuknij przycisk Konta.
  3. Wybierz konto walutowe, którego chcesz wyświetlić dane.
  4. Kliknij znajdujący pod saldem konta przycisk Dane.
  5. Udostępnij dane nadawcy lub bankowi.

Należy użyć danych konta w tej samej walucie, w której wysyłany jest przelew. Jeśli nie dysponujesz danymi lokalnymi w walucie, w której chcesz otrzymać przelew, skorzystaj z danych SWIFT. Informacje o ewentualnych opłatach znajdziesz w tym artykule.

Dodatkowe informacje

Nazwa, adres i kod BIC banku korespondenta są podane na tym samym ekranie. Jeśli zajdzie potrzeba przesłania danych banku pośredniczącego, podaj kod BIC banku korespondenta.