Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Dlaczego kwota zwróconego przelewu bankowego okazała się mniejsza od wysłanej kwoty?

Mimo że Twój przelew nie dotarł do beneficjenta i wraca na Twoje konto, w przesyłaniu pieniędzy może uczestniczyć bank pośredniczący, który może również pobrać opłatę za obsługę transakcji. Oznacza to, że opłaty stron trzecich mogą powodować zwrot na Twoje konto kwoty niższej od wysłanej.

W przypadku płatności za pośrednictwem sieci SWIFT w realizacji transakcji uczestniczą banki pośredniczące. W zamian za tę usługę mogą one pobierać tzw. opłatę banku pośredniczącego. Revolut nie ma wglądu w te opłaty ani wpływu na nie. Zazwyczaj opłaty banków pośredniczących mieszczą się w przedziale 10–50 USD (lub równowartości tej kwoty w innych walutach), ale mogą się znacznie różnić, jeśli waluta przelewu nie jest walutą kraju odbiorcy. Pamiętaj, że opłaty banków pośredniczących mogą zostać pobrane nawet wtedy, gdy przelewu nie uda się dostarczyć do odbiorcy.