Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Dodatkowa pomoc z poleceniem zapłaty

Polecenie zapłaty nie powiodło się lub zostało cofnięte

Aby sprawdzić przyczynę niepowodzenia w realizacji polecenia zapłaty lub cofnięcia transakcji, stuknij odpowiednią płatność w historii transakcji.

Złożenie reklamacji w sprawie polecenia zapłaty

Stuknij polecenie zapłaty w swojej historii transakcji i wybierz odpowiednią opcję, oznaczając przelew jako nieprawidłowy, zduplikowany lub nierozpoznany. Następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby złożyć reklamację w sprawie polecenia zapłaty.

Niewystarczające środki na koncie do realizacji polecenia zapłaty

Jeśli na Twoim koncie lub w przypisanym Pockecie nie ma wystarczającej ilości środków, polecenie zapłaty zostanie odrzucone. Skontaktuj się z usługodawcą w celu ponownego zainicjowania polecenia zapłaty lub zrealizuj jednorazowy przelew bankowy.