Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Dlaczego beneficjent otrzymał kwotę mniejszą niż kwota przeze mnie wysłana?

Istnieje kilka powodów, dla których beneficjent może otrzymać kwotę mniejszą od tej, którą wysłano:

  • Przelewy w innych walutach: jeśli przelew zostanie wykonany w walucie innej niż waluta konta beneficjenta, bank może naliczyć stosowną opłatę za wymianę.
  • Przelewy SWIFT: banki pośredniczące mogą naliczyć opłaty manipulacyjne.
  • Opłaty banku beneficjenta: bank beneficjenta może pobrać dodatkową opłatę za przelew przychodzący.

Opłaty za przelewy w Revolut są wyświetlane zarówno w aplikacji przed wysłaniem przelewu, jak i w szczegółach przelewu po jego zrealizowaniu.