Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Problemy z wykonaniem przelewu w kronach szwedzkich (SEK)

Aby przelew w SEK został zrealizowany, należy upewnić się, że adres odbiorcy jest aktualny.

Jak zmienić adres odbiorcy w aplikacji?

  1. Wejdź w zakładkę Przelewy.
  2. Wyszukaj i wybierz beneficjenta, wpisując jego nazwę w pasku wyszukiwania.
  3. Stuknij ikonę profilu beneficjenta w prawym górnym rogu ekranu.
  4. Stuknij ikonę ołówka obok pola IBAN.
  5. Jeśli wszystkie wyświetlone dane są poprawne, stuknij przycisk Zapisz w bezpieczny sposób.
  6. Postępuj zgodnie z wyświetloną instrukcją, aby zaktualizować adres.