Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Co się zmieni, gdy moje konto transakcyjne zostanie przeniesione do europejskiego podmiotu?

Poniżej znajduje się podsumowanie kluczowych zmian, które nastąpią po migracji Twojego konta transakcyjnego do Revolut Securities Europe UAB („RSEUAB”).

Zmiany w Twoich relacjach umownych

Przed migracją: Masz umowę z DriveWealth, LLC (DriveWealth) w USA, który jest odpowiedzialny za realizację Twoich zleceń i przechowywanie Twoich amerykańskich akcji. Masz również umowę z RTL, który jest odpowiedzialny za odbiór Twoich zleceń i przekazywanie ich do DriveWealth.

Po migracji: Będziesz mieć jedną umowę z RSEUAB na Litwie, który będzie odpowiedzialny za realizację Twoich zleceń i przechowywanie Twoich amerykańskich akcji. RSEUAB będzie nadal korzystać z usług DriveWealth w zakresie świadczenia tych usług. W związku z tą zmianą nie będziesz już potrzebować umowy z DriveWealth, a Twoja umowa o prowadzenie konta maklerskiego z DriveWealth zakończy się po zakończeniu migracji.

Zmiany w strukturze Twojego konta transakcyjnego

Przed migracją: Masz indywidualne konto maklerskie w DriveWealth.

Po migracji: RSEUAB będzie mieć jedno konto maklerskie w DriveWealth (tzw. „konto zbiorcze”), na którym będą przechowywane aktywa wszystkich klientów RSEUAB. Wszystkie aktywa, które nabywasz za pośrednictwem RSEUAB, są Twoją własnością. Będziesz faktycznym właścicielem tych aktywów — będą one przechowywane na koncie zbiorczym. RSEUAB będzie prowadzić ewidencję identyfikującą Twoją indywidualną własność i uprawnienia do niej, a Ty będziesz zachowywać wszystkie prawa i korzyści wynikające z bycia akcjonariuszem.

Przechowywanie amerykańskich akcji

Przed migracją: DriveWealth jest odpowiedzialny za przechowywanie Twoich amerykańskich akcji. Robi to, umieszczając Twoje amerykańskie akcje na koncie depozytowym, które nie jest dostępne dla wierzycieli DriveWealth w przypadku niewypłacalności DriveWealth.

Po migracji: RSEUAB będzie odpowiedzialny za przechowywanie Twoich amerykańskich akcji. RSEUAB będzie nadal przechowywać Twoje akcje w DriveWealth, który będzie umieszczać Twoje amerykańskie akcje na koncie depozytowym, niedostępnym dla wierzycieli DriveWealth w przypadku niewypłacalności DriveWealth.

Zmiany w odszkodowaniach za utratę amerykańskich akcji w przypadku niewypłacalności DriveWealth

Przed migracją: DriveWealth jest członkiem Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Wszystkie amerykańskie akcje przechowywane na Twoim koncie w DriveWealth są objęte ochroną SIPC. Jeśli DriveWealth stanie się niewypłacalny i Twoje akcje nie będą mogły zostać zwrócone, są one chronione przez SIPC do kwoty 500 000 USD. SIPC nie chroni Cię jednak przed stratami wynikającymi ze spadku wartości rynkowej Twoich akcji.

Po migracji: Jeśli DriveWealth stanie się niewypłacalny i akcje klientów RSEUAB nie będą mogły zostać zwrócone, SIPC zapewnia odszkodowanie do 500 000 USD. Ta ochrona będzie dotyczyć całego majątku na koncie zbiorczym RSEUAB. Utracisz prawo do indywidualnej ochrony SIPC, którą posiadasz obecnie, i możesz otrzymać znacznie mniej niż przed migracją.

Przechowywanie środków

Przed migracją: Revolut Bank UAB jest odpowiedzialny za przechowywanie pieniędzy, których używasz do zakupu amerykańskich akcji.

Po migracji: RSEUAB będzie odpowiedzialny za przechowywanie pieniędzy, których używasz do zakupu amerykańskich akcji. Będzie to robić, oddzielając Twoje pieniądze od środków RSEUAB i umieszczając je na koncie pieniężnym klienta.

Zmiany w odszkodowaniach za utratę pieniędzy

Przed migracją: Twoje środki przechowywane w Revolut Bank UAB są chronione do kwoty 100 000 EUR przez litewską spółkę państwową ds. ubezpieczeń depozytów i inwestycji (lit. Indėlių ir investicijų draudimas). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Po migracji: jeśli RSEUAB stanie się niewypłacalny i Twoje pieniądze nie będą mogły zostać zwrócone, są one chronione do kwoty 22 000 EUR na mocy ustawy o rynkach instrumentów finansowych Republiki Litwy (Law on Markets in Financial Instruments of the Republic of Lithuania). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Inne kluczowe zmiany

  • Podmiot Revolut, który świadczy Ci usługi związane z obrotem giełdowym, zmieni się z RTL (z siedzibą w Wielkiej Brytanii) na RSEUAB (z siedzibą na Litwie), a RSEUAB stanie się administratorem Twoich danych osobowych.
  • Regulator odpowiedzialny za nadzór nad świadczeniem usług handlu akcjami, które otrzymujesz, zmieni się z Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii na Bank Litwy.
  • Alternatywny organ rozstrzygania sporów zmieni się z Financial Ombudsman Service (FOS) w Wielkiej Brytanii na Bank Litwy.
  • Nadal będziesz mieć dostęp do akcji amerykańskich spółek.

Zmiany te odnoszą się wyłącznie do Twojego konta transakcyjnego. Zmiany te nie mają wpływu na pozostałe usługi Revolut.