Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Dlaczego Revolut Trading Ltd migruje klientów z EGO korzystających z funkcji handlu akcjami do europejskiego podmiotu?

Od Brexitu, czyli 1 stycznia 2021 roku, Revolut Trading Ltd może świadczyć usługi handlu akcjami swoim obecnym klientom z EOG lub klientów z EOG, którzy wystąpili o umożliwienie im korzystania z tych usług. Abyśmy mogli promować i oferować nasze usługi — obecnie i w przyszłości — założyliśmy Revolut Securities Europe UAB, nasz europejski podmiot świadczący usługi obrotu giełdowego. Obecnie przenosimy naszych obecnych klientów z EOG korzystających w powyższych usług do tego podmiotu.