W czym możemy pomóc?

Co muszę zrobić po przeniesieniu mojego konta do europejskiej spółki?

Jeśli masz cykliczne płatności przychodzące na Twoje konto lub wychodzące z niego, musisz poinformować swojego kontrahenta, że Twój IBAN uległ zmianie. Może to dotyczyć przypadków takich jak:

  • Polecenia zapłaty
  • Wynagrodzenie
  • Zaplanowane płatności na Twoje konto Revolut

Niestety, Revolut nie może informować kontrahentów w Twoim imieniu, dlatego konieczne jest podjęcie działań z Twojej strony, w celu zapewnienia, że przyszłe płatności będą mogły zostać pomyślnie zrealizowane.

Aby powiadomić pracodawcę o Twoim nowym koncie i umożliwić zdeponowanie Twojego wynagrodzenia, udostępniliśmy funkcję wynagrodzenia w aplikacji Revolut. Aby otrzymać powiadomienie o wynagrodzeniu:

  • Przejdź do aplikacji
  • Wybierz rozwijane menu „Konta”, pokazujące Twoje wszystkie aktywne waluty
  • Wybierz swoje konto w europejskiej walucie lokalnej, na które chcesz otrzymywać wynagrodzenie, np. Euro
  • Wybierz „Dodaj pieniądze”
  • Wybierz „Zmień” w opcji metody płatności
  • Wybierz „Wynagrodzenie”
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Powiązane artykuły