W czym możemy pomóc?

Ile otrzymam z tytułu pomyślnie rozpatrzonego roszczenia w ramach ochrony przed anulowaniem biletów?

Jeśli nie możesz uczestniczyć w wydarzeniu z powodu nagłej i nieoczekiwanej okoliczności, która nie była Ci znana w momencie zakupu biletu, zostanie Ci zwrócona wartość nominalna biletu(-ów) do maksymalnej wysokości 1000 EUR za każde zdarzenie, w zależności od tego, która kwota jest niższa. Maksymalna kwota, jaką możesz otrzymać w okresie 12 miesięcy, wynosi 1000 EUR.

Zapoznaj się z regulaminem dotyczącym okoliczności kwalifikujących do ochrony anulowania biletu. Aby go znaleźć, przejdź do sekcji Rynek w aplikacji → Ubezpieczenie → wybierz rodzaj ubezpieczenia i kliknij Wszystkie dokumenty.

Pamiętaj, że ostateczną kwotę wyznacza ubezpieczyciel, a jej wysokość zależy od wyniku rozpatrzenia przez niego Twojego roszczenia. Wymienione kwoty są maksymalnymi kwotami (w okresie 12 miesięcy), o które możesz się ubiegać z tytułu roszczenia.

Powiązane artykuły