W czym możemy pomóc?

Ile otrzymam z tytułu pomyślnie rozpatrzonego roszczenia w ramach ochrony zakupów?

Jeśli w ciągu 365 dni od daty zakupu przedmiot zostanie skradziony lub przypadkowo uszkodzony do tego stopnia, że nie będzie nadawał się do użytku, otrzymasz zwrot kosztów naprawy lub wymiany przedmiotu do maksymalnej wysokości ceny zakupu pomniejszonej o 5% utraty wartości naliczanej każdego miesiąca po upływie 90 dni od daty zakupu lub

  • 1000 EUR, jeśli jesteś klientem Plus;
  • 2500 EUR, jeśli jesteś klientem Premium;
  • 10 000 EUR, jeśli jesteś klientem Metal.

w zależności od tego, która kwota okaże się niższa.

Największa kwota zwrotu w ramach jednego zdarzenia w każdym 12-miesięcznym okresie to

  • 1000 EUR, jeśli jesteś klientem Plus;
  • 2500 EUR, jeśli jesteś klientem Premium;
  • 10 000 EUR, jeśli jesteś klientem Metal.

W przypadku telefonów komórkowych, ochroną ubezpieczeniową objęte jest jedno zdarzenie w okresie 12 miesięcy (limit dla jednego konta Revolut), licząc od daty poprzedniego zgłoszenia roszczenia dotyczącego telefonu komórkowego.

Koszty wysyłki przedmiotu do Qover zostaną pokryte do maksymalnej kwoty 50 EUR.

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie.

Aby go znaleźć, przejdź w aplikacji do sekcji Panel → Ubezpieczenie → wybierz rodzaj ubezpieczenia i kliknij przycisk „Wszystkie dokumenty”.

Pamiętaj, że ostateczną kwotę wyznacza ubezpieczyciel, a jej wysokość zależy od wyniku rozpatrzenia przez niego Twojego roszczenia. Wymienione kwoty są maksymalnymi kwotami (w okresie 12 miesięcy), o które możesz się ubiegać z tytułu roszczenia.

Powiązane artykuły