W czym możemy pomóc?

Czy Revolut udostępni komukolwiek moje dane podatkowe?

Revolut jest prawnie zobligowany do corocznego przekazywania lokalnym władzom podatkowym na Litwie informacji o stanie kont swoich klientów na koniec roku lub dostarczania tych danych na żądanie. Revolut nie udostępnia w sposób zautomatyzowany bądź bezpośredni wspomnianych informacji organom podatkowym innych krajów. To litewski organ podatkowy jest odpowiedzialny za zbieranie i przesyłanie tych danych do innych władz lokalnych, zgodnie z opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) standardem Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, który odzwierciedla międzynarodowy konsensus w sprawie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych dla celów podatkowych, na zasadzie wzajemności.

Powiązane artykuły