W czym możemy pomóc?

Dlaczego Revolut gromadzi informacje podatkowe?

Jako instytucja finansowa Revolut jest prawnie zobowiązany do zbierania i zgłaszania informacji o rezydencjach podatkowych swoich klientów. Regulują to międzynarodowe standardy, w szczególności CRS (ang. Common Reporting Standard) oraz FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act).

Zgodnie z CRS i FATCA Revolut jest zobowiązany do pozyskiwania od klientów oświadczeń dotyczących następujących danych:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. data urodzenia;
  4. rezydencje podatkowe (jurysdykcje rezydencji podatkowej). Za rezydenta podatkowego uważa się osobę, która w danym kraju odprowadza podatki lub jest w nim fizycznie obecna przez co najmniej sześć miesięcy w roku;
  5. numer identyfikacji podatkowej w odniesieniu do każdej rezydencji podatkowej.

Powiązane artykuły