W czym możemy pomóc?

Jak mogę złożyć skargę?

Potrzeby klienta to dla nas najwyższy priorytet. Niestety nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli i bardzo nam z tego powodu przykro. Jeśli chcesz złożyć formalną skargę, napisz do nas na czacie w aplikacji mobilnej lub internetowej. Możesz również skorzystać z naszego internetowego formularza lub napisać wiadomość e-mail na adres formalcomplaints@revolut.com.

W przypadku kontaktu drogą mailową nie zapomnij przesłać następujących informacji:

  • Twoje imię i nazwisko;
  • powiązany z Twoim kontem numer telefonu i adres e-mail;
  • opis zaistniałego problemu;
  • czas wystąpienia problemu;
  • sugerowany sposób rozwiązania problemu.

Co dalej?

Po złożeniu skargi otrzymasz stosowne potwierdzenie jej otrzymania. Następnie rozpatrzymy ją, po czym skontaktujemy się z Tobą drogą mailową.

Postaramy się rozpatrzyć Twoją skargę w ciągu kilku dni, jednakże na przekazane ostatecznej odpowiedzi mamy 15 dni roboczych, a w wyjątkowych okolicznościach — nawet 35 dni roboczych. Jeśli będziemy potrzebować więcej niż 15 dni roboczych na rozpatrzenie Twojej skargi, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem.

Przekazanie skargi do zewnętrznego organu rozstrzygania sporów:

W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz skorzystać z zewnętrznego systemu rozwiązywania sporów. Wiele zależy od podmiotu Revolut, który świadczy usługę, której dotyczy skarga. Pełne zestawienie produktów wraz z odpowiedzialnymi za nie podmiotami znajdziesz tutaj. Informację o dostępnych opcjach pozasądowego rozwiązania sporu znajdziesz także w naszym oficjalnym powiadomieniu o wynikach rozpatrzenia Twojej skargi.

Jeśli Twoja skarga dotyczy usługi oferowanej przez Revolut Payments UAB lub Revolut Bank UAB, możesz skontaktować się ze stosownym organem na Litwie. Masz dwie możliwości:

Jeśli w sprawie rozwiązania sporu chcesz zwrócić się do Banku Litwy, skargę w Revolut należy złożyć w ciągu roku od daty, w której stwierdzono (lub powinno było się stwierdzić) naruszenie przysługujących Ci praw, również tych wynikających z zawartej z Revolut umowy. Skontaktuj się z Bankiem Litwy w ciągu roku od daty złożenia skargi. Adres Banku Litwy: Gedimino ave. 6, 01103 Wilno, Republika Litewska. Więcej informacji znajdziesz na ich stronie internetowej. Rozpatrzenie skargi przez Bank Litwy jest bezpłatne.

Organem pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich niezwiązanych z kompetencjami Banku Litwy jest Państwowy Urząd Ochrony Praw Konsumenta (lit. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba): Vilniaus str. 25, 01402, Wilno, Republika Litewska. W takim wypadku skargę w Revolut należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od daty, w której stwierdzono (lub powinno było się stwierdzić) naruszenie przysługujących Ci praw, również tych wynikających z zawartej z Revolut umowy.

Jeśli Twoja skarga dotyczy objętego regulacjami produktu lub usługi oferowanej przez Revolut Ltd/Revolut Trading Limited, możesz skontaktować się z Biurem Rzecznika Finansowego (ang. Financial Ombudsman Service).

Możesz też powołać się na zasady ochrony konsumentów obowiązujące w kraju obszaru EOG, w którym mieszkasz.

Ochrona danych osobowych:

Skargi związane z ochroną danych osobowych należy kierować do Krajowego Inspektora Danych Osobowych (lit. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija), który jest organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych. Oto dane kontaktowe: L. Sapiegos str. 17, 10312, Wilno, Republika Litewska (e-mail: ada@ada.lt). Więcej informacji znajdziesz na ich stronie internetowej.

Powiązane artykuły