W czym możemy pomóc?

Sprawdzanie osób publicznych - więcej informacji

W miejscu omówiliśmy następujące zagadnienia:

1. Jakie mogą być ważne funkcje publiczne?

2. Kogo uważa się za członka rodziny?

3. Kto to jest bliski współpracownik?

1. Jakie mogą być ważne funkcje publiczne?

 • Przywódcy państw, rządów, ministrowie oraz zastępcy lub asystenci ministrów
 • Posłowie do parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych
 • Członkowie organów zarządzających partii politycznych
 • Członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych lub wszelkich organów sądowych, w przypadku których wydane orzeczenia nie podlegają dalszemu zaskarżaniu, z wyjątkiem szczególnych okoliczności
 • Członkowie zarządów krajowych izb kontroli lub banków centralnych bądź osoby pełniące równoważne funkcje
 • Ambasadorzy, szefowie misji dyplomatycznych i wysocy rangą oficerowie sił zbrojnych
 • Członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w przedsiębiorstwach państwowych
 • Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie zarządu lub osoby pełniące równoważne funkcje w organizacjach międzynarodowych (takich jak NATO lub WTO)
 • Burmistrzowie

2. Kogo uważa się za członka rodziny?

 • Współmałżonka lub partnera w związku partnerskim
 • Rodziców i teściów, w tym przybranych
 • Rodzeństwo, rodzeństwo współmałżonka i współmałżonków rodzeństwa, w tym rodzeństwo przyrodnie
 • Syna i jego partnera/partnerkę, zięcia, pasierba i syna adoptowanego
 • Córkę i jej partnera/partnerkę, synową, pasierbicę i córkę adoptowaną

3. Kto to jest bliski współpracownik?

 • Osoba fizyczna, o której wiadomo, że jest faktycznym współwłaścicielem podmiotu prawnego lub porozumienia prawnego bądź ma inne bliskie powiązania biznesowe z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
 • Osoba fizyczna, która posiada wyłączny tytuł faktycznej własności do podmiotu prawnego lub porozumienia prawnego, o którym wiadomo, że zostało utworzone na rzecz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Powiązane artykuły