S čím vám pomôžeme?

Supported types of business

We support the majority of legal types of business, although there are some exceptions such as charities, public sector companies, cooperatives and more. If unclear on whether we support the legal type of your company, please reach out to our support via chat.

Revolut Business is available for the following types of business:

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Živnosť
 • Akciová spoločnosť
 • Simple joint-stock company/jednoduchá spoločnosť na akcie
 • Komanditná spoločnosť
 • Verejná obchodná spoločnosť

Unfortunately we can't currently onboard the following business types:

 • Verejný sektor
 • Nezisková organizácia
 • Nadácia
 • Družstvo
 • Other

Súvisiace články