S čím vám pomôžeme?

Čo mám robiť, ak prevod nepríde na môj účet Revolut?

Ako dlho môže trvať, kým sa prevod dostane na môj účet?

Časový rámec prevodu väčšinou závisí od krajiny, v ktorej sa nachádza banka odosielateľa, a od platobného nástroja, ktorý odosielajúca banka použije na spracovanie prostriedkov. Viac informácií nájdete tu.

Čo ak časový rámec uplynul, ale prostriedky stále nie sú prijaté?

Ak ste peniaze nedostali v priebehu časového rámca, ktorý sa v aplikácii uvádza pre príslušnú menu a spôsob prevodu, overte si u odosielateľa, či použil správne detaily účtu.

Požiadajte ho, aby skontroloval tieto body:

  • Údaje v potvrdení o prevode sa zhodujú s detailmi vášho účtu

Oplatí sa skontrolovať, či sa údaje v potvrdení o prevode úplne zhodujú s detailmi vášho účtu v aplikácii.

  • Odosielateľ použil príslušné detaily účtu pre daný typ prevodu (miestny vs. SWIFT)

Ak máte napríklad detaily miestneho účtu v GBP na prevod v GBP, skontrolujte, či ich odosielateľ použil namiesto účtu IBAN. Ak prevod odoslal s detailmi miestneho účtu ako SWIFT platbu, pravdepodobne zlyhá a vráti sa odosielajúcej banke. Ak je potrebné zadať dodatočnú referenciu peňaženky, skontrolujte, či bola naozaj zadaná do správneho poľa pre referenciu platby a či neobsahovala preklepy alebo symboly navyše.

  • Prostriedky sa nevrátili na účet odosielateľa

Aj keď sa prevod nepripísal späť priamo na účet odosielateľa, jeho banka už mohla prijať prostriedky v systéme.

Ako mi môže Revolut pomôcť prostriedky nájsť?

Ak potrebujete s očakávaným prevodom pomoc nášho tímu podpory, vyplňte formulár nižšie a priložte potvrdenie o prevode.

Potvrdenie o prevode zvyčajne možno vygenerovať na portáli online bankovníctva. Odosielateľ môže kontaktovať tiež svoju banku a priamo o potvrdenie požiadať.

Potvrdenie by malo obsahovať tieto údaje:

  • dátum odoslania prevodu,
  • sumu prevodu,
  • vaše meno a detaily účtu,
  • meno a detaily účtu odosielateľa.

Ak očakávate medzinárodný prevod, pošlite nám príkaz na SWIFT platbu (zvaný tiež MT103). Ide o štruktúrovanú správu, ktorú si medzi sebou vymieňajú banky a ktorá obsahuje všetky detaily očakávaného prevodu vrátane jeho jedinečného sledovacieho ID

Tieto informácie potrebujeme, aby sme v systéme mohli vykonať potrebné kontroly a pomohli vám prevod nájsť.

Odosielateľ môže zároveň požiadať svoju banku, aby tiež sledovala prostriedky. Sledovanie je štandardný postup, pri ktorom odosielajúce banky zisťujú polohu neprijatých prevodov komplexnými internými kontrolami a požiadaním o pomoc korešpondenčných bánk. 

Hoci naši pracovníci podpory sa vám vždy budú snažiť čo najviac pomôcť, tieto problémy môže účinne prešetriť len odosielajúca banka, pretože má úplný prehľad o celom pohybe prevodu.

Súvisiace články