S čím vám pomôžeme?

Ako sa ma táto zmena detailov miestnych účtov v CZK alebo HUF dotkne?

Táto zmena sa vás týka iba vtedy, ak očakávate prichádzajúce bankové prevody na číslo miestneho účtu v CZK alebo HUF.

Od 24. marca 2021 (v prípade zákazníkov v Spojenom kráľovstve)/5. apríla 2021 (v prípade zákazníkov v EHP) sa platby odoslané s detailmi vášho miestneho účtu v CZK alebo HUF nepripíšu na váš účet a vrátia sa odosielajúcej banke. Ak chcete aj naďalej prijímať bankové prevody v týchto menách, musíte používať medzinárodné číslo IBAN uvedené v aplikácii. Nájdete ho na domovskej obrazovke v časti Účty. Stačí ťuknúť na symbol krajiny vedľa zostatku a v rámci nastavení kliknúť na položku Detaily – vaše medzinárodné číslo IBAN sa zobrazí pod textom SWIFT.

Za prijímanie platieb pomocou medzinárodného čísla IBAN si neúčtujeme žiadne poplatky. Banka uskutočňujúca platbu, ako aj ďalšie banky v reťazci si ich však účtovať môžu a tiež si môžu v istých prípadoch účtovať poplatky za platby, ktoré prijímate. Vysvetlenie nájdete v časti 21 našich podmienok pre osobné účty. Ak očakávate platbu v CZK alebo HUF od platiteľa s bankou alebo poskytovateľom účtu v Českej republike alebo Maďarsku, v budúcnosti sa môže doba pripísania prostriedkov na účet Revolut predĺžiť, pretože odosielajúca banka alebo poskytovateľ účtu budú danú platbu považovať za cezhraničnú platbu a nie za miestnu platbu.

Výška poplatkov a čas potrebný na prijatie platby budú závisieť od meny, odosielajúcej banky alebo poskytovateľa účtu, ako aj od korešpondenčných bánk.  

Bankové prevody v CZK alebo HUF môžete aj naďalej prijímať pomocou medzinárodného čísla IBAN. Rovnako tak si môžete v týchto menách dobíjať účet cez debetnú alebo kreditnú kartu nevydanú spoločnosťou Revolut, ako aj uskutočňovať odchádzajúce bankové prevody či platby kartou. Zmena sa netýka ani zamieňania týchto mien. 

Súvisiace články