S čím vám pomôžeme?

Môžem si aj naďalej nechávať posielať plat na účet Revolut?

Ak v súčasnosti dostávate plat na účet Revolut pomocou detailov miestneho účtu, zamestnávateľa budete musieť upozorniť na zmenu. Niektorí zamestnávatelia môžu vyplácanie platu s použitím medzinárodného čísla IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu) odmietnuť. V tom prípade budete musieť zamestnávateľovi poskytnúť číslo alternatívneho miestneho účtu, na ktoré vám bude môcť plat posielať.  


Akékoľvek bankové prevody prijaté pomocou detailov miestneho účtu v CZK alebo HUF nebude možné od 24. marca 2021 (v prípade zákazníkov v Spojenom kráľovstve)/5. apríla 2021 (v prípade zákazníkov v EHP) pripísať na účet, čo znamená, že od uvedeného dátumu už nebudete môcť pomocou týchto detailov prijímať plat. Bezodkladne poskytnite svojmu zamestnávateľovi nové detaily, aby vám mohol odosielať plat v súlade so svojím harmonogramom na posielanie výplat. Spoločnosť Revolut nebude niesť žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené tým, že neposkytnete svojmu zamestnávateľovi nové detaily a váš plat sa vráti na jeho účet. 

Súvisiace články