S čím vám pomôžeme?

Môžem na pridanie peňazí použiť Apple Pay alebo Google Pay?

Ťuknite na položku Pridať peniaze a potom vyberte možnosť Apple Pay alebo Google Pay. Ak v zariadení ešte nemáte službu Apple Pay alebo Google Pay nastavenú, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili.

Ak máte hodinky Apple Watch, peniaze si môžete na účet pridávať aj na cestách. Otvorte aplikáciu Revolut, posuňte sa na dolnú časť obrazovky so zostatkom a stlačte tlačidlo ( ). Vyberte požadovanú sumu a potom dvakrát rýchlo stlačte bočné tlačidlo, čím vklad potvrdíte.

Upozorňujeme, že karta American Express sa v rámci služieb Apple Pay a Google Pay nedá použiť na pridávanie peňazí.

Pridávať peniaze na účet prostredníctvom služby Apple Pay môžete iba kartami vydanými v týchto krajinách: Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Guernsey, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Jersey, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Ostrov Man, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Ďalšie krajiny budú k dispozícii už čoskoro.

Súvisiace články