S čím vám pomôžeme?

Prečo je môj vklad kartou rozpracovaný?

Ak je vklad kartou rozpracovaný, znamená to, že pri autorizácii sa vyskytli nejaké nečakané okolnosti a čakáme, kým vaša banka na žiadosť o vklad kartou zareaguje.

Rozpracovaný vklad kartou sa nakoniec označí ako dokončený alebo neúspešný. Transakcia by mala byť v stave Rozpracovaná najviac 30 minút.

Transakcia sa vo väčšine prípadov dokončí a prostriedky sa pripíšu na váš účet Revolut. Ak však transakcia zlyhá, prostriedky by mali zostať na vašom bankovom účte.

Súvisiace články