Zišla by sa vám pomoc?

Stačí zadať otázku nižšie a odpoveď máte hneď.

Čo sa stane so spoločným účtom, ak dôjde k úmrtiu jeho majiteľa?

Obaja držitelia účtu sa delia o peniaze na spoločnom účte, takže ak jeden z držiteľov zomrie, peniaze zostávajúce na účte právne prechádzajú na druhého držiteľa účtu.

V prípade, že k tomu dôjde, poskytnite nám úmrtný list prostredníctvom četu v aplikácii. Prípadne nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese bereavement@revolut.com.

Nárok druhého držiteľa účtu na zostávajúce peniaze podlieha našim právam použiť tieto peniaze na splatenie akýchkoľvek nezaplatených dlhov voči nám a dodržiavaniu právnych a regulačných požiadaviek.

Ďalšie informácie nájdete v našich Zmluvných podmienkach pre spoločné účty.