Zišla by sa vám pomoc?

Stačí zadať otázku nižšie a odpoveď máte hneď.

Zmena adresy

Adresa v konkrétnych krajinách EHP

Ak sa sťahujete do Francúzska, Írska, Španielska, Holandska, Nemecka, Luxemburska alebo Rakúska, prejdite do ďalšej časti. Pre ostatné adresy v krajinách EHP postupujte nasledovne:

  1. Prejdite do svojho profilu (v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky).
  2. Ťuknite na Účet.
  3. Vyberte Osobné údaje.
  4. Ťuknite na Adresu bydliska a zmeňte ju.

Adresa v konkrétnych krajinách EHP alebo mimo EHP

Ak sa sťahujete do Francúzska, Írska, Španielska, Holandska, Nemecka, Luxemburska, Rakúska alebo mimo EHP, musíte si zatvoriť Revolut účet a potom si môžete otvoriť nový v krajine, v ktorej Revolut pôsobí.

  1. Prejdite do svojho profilu (v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky).
  2. Ťuknite na Účet.
  3. Potom na možnosť Zatvoriť účet.
  4. Postupujte podľa zobrazených pokynov na zatvorenie účtu. Budete musieť vybrať všetky zostatky a počkať, kým sa dokončia všetky rozpracované transakcie.