Hur kan vi hjälpa dig?

Min kontaktlösa kortbetalning fungerar inte

Granska den misslyckade transaktionen i appen för att se mer information om den kontaktlösa betalningen. I allmänhet beror en avvisning på följande anledningar:

  • Kortet hade inte aktiverats med chip och PIN innan den kontaktlösa betalningen genomfördes

Om du inte har betalat i butik tidigare måste du göra en betalning med chip och PIN-kod för att aktivera funktionen för kontaktlösa betalningar.

  • Kontaktlösa betalningar är inaktiverade i kortets säkerhetsinställningar

Du kan kontrollera om kontaktlösa betalningar är inaktiverade för ett specifikt kort genom att välja alternativet PIN och säkerhet för det relevanta kortet.

  • Gränsen för kontaktlösa betalningar är nådd

Du kan återställa den genom att antingen gå till alternativet PIN och säkerhet under det relevant kortet ->Återställa gränsen för kontaktlösa betalningar eller genomföra en transaktion med chip och PIN. Efter det kan du fortsätta använda kontaktlöst till nästa gång en återställning behövs.

  • Terminalen stöder inte kontaktlösa betalningar

Dubbelkolla att den terminal där du betalar har stöd för kontaktlösa betalningar. Betalningar kan också avvisas på grund av anslutningsproblem.

Om ditt fysiska kort är skadat eller utslitet kan du beställa ett ersättningskort. Du kan se det beräknade leveransdatumet i kassan.

Relaterade artiklar