Hur kan vi hjälpa dig?

Vad händer om en betalning från Pockets misslyckas?

Vi visar dig alla dina schemalagda betalningar i dina Pockets, vilket gör det enklare att hantera dem. Vi visar beloppen för betalningarna och deras förfallodag.

Om du inte ha tillräckligt med pengar i din Pocket när vi genomför betalningen tar vi pengarna från ditt huvudkonto i stället.

Betalningen går inte igenom och du får ett meddelande om det inte heller finns tillräckligt med pengar på ditt huvudkonto. Du får ett meddelande 24 timmar innan betalningen görs vilket ger dig tid att fylla på kontot så att betalningen går igenom. På det sättet missar du aldrig en betalning!

Relaterade artiklar