Hur kan vi hjälpa dig?

Skapa ett autogiro eller en återkommande betalning

Du kan ställa in så många schemalagda eller återkommande betalningar du behöver och ge olika namn till dem alla. Ställ in en genom att trycka på Betalningar på huvudskärmen för navigering i appen och välj Schemalagd- För att justera eller avbryta en återkommande betalning trycker du på den betalning du vill redigera, så kan du justera, inaktivera, aktivera eller ta bort den närhelst du behöver.

Från det tillfälle då du ställer in betalningen kan du inte låsa valutakursen, och vi använder valutakursen så som den är på betalningsdagen.

Om du inte har tillräckligt med pengar på kontot för att genomföra en betalning skickar vi ett meddelande om det 24 timmar innan så att du hinner fylla på kontot och betalningen kan gå igenom. På så sätt behöver du aldrig missa en betalning!

Relaterade artiklar