Hur kan vi hjälpa dig?

Vad händer om mitt IBAN för en SEPA-överföring inte accepteras?

IBAN-numret för ditt Revolut-konto i EUR som börjar med GB eller LT bör fungera i hela det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) för att skicka eller ta emot betalningar i EUR, inklusive för direktdebiteringar och löneutbetalningar.

IBAN-diskriminering är när en arbetsgivare eller ett företag inom SEPA-regionen vägrar att godkänna ditt Revolut-konto i EUR för att IBAN-numret börjar med GB eller LT. Det är inte bara omständligt, utan även ett brott mot Artikel 9 i SEPA-förordningen.

Läs mer om IBAN-diskriminering och hur vi hjälper till att bekämpa det i vår blogg.

Relaterade artiklar