Hur kan vi hjälpa dig?

Är min enhet berättigad till Revoluts enhetsförsäkring?

Enheter som är nyare än 6 månader och har ett IMEI-nummer kan försäkras.

Om din enhet är äldre än 14 dagar när du skaffar Revoluts enhetsförsäkring kommer ditt försäkringsskydd att börja gälla efter 4 veckor. Om den är nyare än 14 dagar kommer din försäkring att börja gälla omedelbart. Enhetsförsäkringar är tillgängliga för alla våra kunder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kunder måste tillhandahålla en kopia av originalkvittot för att göra ett anspråk.

Relaterade artiklar