Hur kan vi hjälpa dig?

Är jag berättigad till Revoluts reseförsäkring?

Skyddet är tillgängligt så länge du och alla i ditt resesällskap som är namngivna på försäkringsavtalet:

  • Bor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
  • Bor i samma land och reser tillsammans
  • Är 84 år eller yngre vid resans start om du betalar per dag och 70 år eller yngre om du betalar per år
  • Är registrerade i det lokala sjukvårdssystemet (som måste finnas inom EES)
  • Inte reser i strid mot medicinskt utlåtande
  • Inte reser på egen hand utan namngiven försäkrad vuxen
  • Befinner er på vad som definieras som en resa

Se villkoren för mer information

Relaterade artiklar