Hur kan vi hjälpa dig?

Hur lämnar jag ett klagomål?

Vi eftersträvar att ha kunden i centrum för allt vi gör, men ibland råkar det bli fel och det beklagar vi verkligen. Om du har ett klagomål är det bästa sättet att kontakta oss via chatten i appen eller via chatten i webbläsaren och tala med en av våra supportagenter. Alternativt kan du också skicka ett klagomål via vårt onlineformulär eller via e-post på formalcomplaints@revolut.com.

Om du väljer att skicka e-post behöver du tala om följande:

  • ditt namn och efternamn,
  • telefonnumret och e-postadressen som är kopplade till ditt konto,
  • vad du har för problem,
  • när problemet uppstod, och
  • hur du vill att vi ska lösa problemet.

Vad händer härnäst?

När du har lämnat in ditt klagomål bekräftar vi kort därefter att vi mottagit det. Vi utreder sedan ditt klagomål och svarar dig via e-post.

Vi siktar på att lösa ditt klagomål inom några dagar, men vi har 15 arbetsdagar och i extraordinära fall 35 arbetsdagar på oss att skicka dig brevet med vårt slutliga svar. Om vi behöver fler än 15 arbetsdagar för att lösa ditt klagomål säger vi till dig om det i förväg.

Om du vill gå vidare med ditt klagomål till en utomstående tvistlösningsmyndighet:

Om du trots våra ansträngningar fortfarande inte är nöjd med hur vi har hanterat ditt klagomål, kan du kontakta ett relevant utomstående organ för tvistlösning. Vilket slags organ du kan kontakta beror på vilken juridisk enhet som tillhandahöll till dig den produkt eller tjänst klagomålet gäller. Här hittar du en lista över vilka produkter och tjänster som erbjuds av vilken enhet. Vi upplyser om de aktuella möjligheterna att överklaga i det slutliga svarsbrevet.

Om ditt klagomål gäller en tjänst som erbjuds av Revolut Payments UAB eller Revolut Bank UAB, kan du kontakta de relevanta myndigheterna i Litauen. Du har två alternativ:

Om du vill ansöka hos Litauens centralbank som tvistlösningsmyndighet utanför domstol, måste du framföra ditt klagomål till oss inom 1 år från det datum då du fick kännedom eller borde ha fått kännedom om den påstådda överträdelsen av dina rättigheter eller dina berättigande intressen till följd av ett avtal med oss. Du måste kontakta Litauens centralbank inom 1 år från det datum då du skickade oss ditt klagomål. Deras adress är: Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, Litauen. Du hittar mer information på deras webbplats. Utredningen av ditt klagomål på Litauens centralbank är kostnadsfri.

Myndigheten för tvistlösning utanför domstol som gäller konsumenttvister utan samband med Litauens centralbank är den litauiska statliga konsumentskyddsmyndigheten, State Consumer Rights Protection Authority. Deras adress är: Vilniaus str. 25, 01402, Vilnius, Litauen. Du måste framställa ditt klagomål till oss inom 3 månader från det datum då du fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om den påstådda överträdelsen av dina rättigheter eller dina berättigande intressen till följd av ett avtal med oss.

Om ditt klagomål gäller en reglerad produkt eller tjänst som erbjuds av Revolut Ltd eller Revolut Trading Limited, kan du kontakta den brittiska finansiella ombudsmannatjänsten, Financial Ombudsman Service.

Du kan också använda dig av de obligatoriska konsumentskyddsreglerna i det EES-land där du bor.

Dataskyddsklagomål:

Dataskyddsrelaterade klagomål kan lämnas till det statliga dataskyddsinspektoratet, State Data Protection Inspectorate, som är tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor i Litauen. Du kan skriva till dem på adressen L. Sapiegos str. 17, 10312, Vilnius, Litauen, eller skicka e-post till adressen ada@ada.lt. Du hittar mer information på deras webbplats.

Relaterade artiklar