Hur kan vi hjälpa dig?

Kontroll beträffande offentlig person – mer information

Omfattas här:

1. Vad innebär framträdande offentliga ämbeten?

2. Vad anses vara en familjemedlem?

3. Vad är en närstående?

1. Vad innebär framträdande offentliga ämbeten?

 • Statschefer, regeringschefer, ministrar och biträdande ministrar
 • Parlamentsledamöter och ledamöter i andra lagstiftande organ
 • Ledamöter i lokala partiers styrande organ
 • Medlemmar i högsta domstolar, författningsdomstolar och andra rättsliga organ där beslut som inte längre kan överklagas fattas, förutom under särskilda omständigheter
 • Styrelsemedlemmar för nationella revisionsmyndigheter, centralbanker eller liknande ämbeten
 • Ambassadörer, chargés d’affaires och högt uppsatta officerare inom försvaret
 • Medlemmar i administrativa organ, styrelse- och tillsynsorgan för statligt ägda företag
 • Direktörer, vicedirektörer och styrelsemedlemmar eller motsvarande ämbeten för internationella organisationer (såsom NATO eller Världshandelsorganisationen)
 • Folkvald borgmästare för storstadsregioner

2. Vad anses vara en familjemedlem?

 • Make/maka eller civil partner
 • Föräldrar och svärföräldrar inklusive styvföräldrar
 • Syskon och svåger/svägerska inklusive styvsyskon
 • Son och partner, inklusive svärson, styvson och adoptivson
 • Dotter och partner, inklusive svärdotter, styvdotter och adoptivdotter

3. Vad är en närstående?

 • En person som är känd för att ha ett gemensamt förmånligt ägande av en juridisk person eller ett juridiskt arrangemang eller någon annan nära affärsrelation med en politiskt framstående person
 • En individ som har det enda förmånliga ägandet av en juridisk person eller ett juridiskt arrangemang som är känt för att ha inrättats till förmån för en PEP

Relaterade artiklar