Hur kan vi hjälpa dig?

Delar Revolut min skatteinformation med någon?

Revolut är skyldigt enligt lag att rapportera kontosaldo i slutet av varje år till lokala skattemyndigheter i Litauen eller tillhandahålla information på begäran från dem. Revolut delar inte din information automatiskt eller direkt med skattemyndigheter i andra länder, utan det är skattemyndigheten i Litauen som ansvarar för att samla in och skicka informationen till lokala myndigheter under Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, som är framtagen av OECD. Den representerar internationell konsensus för automatiskt och ömsesidigt utbyte av finansiell information i skattesyften.

Relaterade artiklar