Hur kan vi hjälpa dig?

Vad är FATCA/CRS?

FATCA/CRS ger skattemyndigheter en bättre insikt i finansiella tillgångar som bosatta innehar och hjälper dem att motverka skattebrott.

CRS är framtagen av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och kräver att deltagande jurisdiktioner erhåller information från finansinstitut och automatiskt delar den informationen med andra jurisdiktioner på en årsbasis. Besök OECD-webbplatsen för mer information om CRS.

FATCA är en lag i USA som kräver att utländska finansinstitut erhåller information om utländska finansiella tillgångar som amerikaner innehar. Besök IRS-webbplatsen för mer information om FATCA.

Relaterade artiklar