Hur kan vi hjälpa dig?

Varför samlar Revolut in skatteinformation?

Revolut, som ett finansinstitut, måste enligt lag samla in och rapportera information om dina skattehemvister. Detta är reglerat av de internationella standarderna CRS (Common Reporting Standard) och FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Revolut måste erhålla självcertifiering från kunder gällande följande information under FATCA/CRS:

  1. Namn
  2. Bostadsadress
  3. Födelsedatum
  4. Skattehemvister: jurisdiktioner där du är skattepliktig. Normalt sett länder där du betalar skatt eller där du befinner dig under minst sex månader av året.
  5. Skatteidentifikationsnummer (TIN) för respektive skattehemvist

Relaterade artiklar