Hur kan vi hjälpa dig?

Vad händer med ett Revolut-konto om innehavaren går bort?

Det kan vara tungt att handskas med sorg. Därför finns vi här för att hjälpa dig. Är du osäker på vad som är nästa steg kan du fortsätta läsa. Tänk på att informationen nedan inte är några juridiska råd och vi vill råda dig att söka hjälp från en professionell rådgivare, som en advokat med erfarenhet av testamenten och dödsbon, som kan hjälpa dig genom processen. Informationen nedan är helt enkelt en samling av offentligt tillgängliga råd från olika myndigheter som vi hoppas kan vara till hjälp.


Hur gör jag för att registrera ett dödsfall?

Det finns olika tidsfrister för när ett dödsfall ska registreras i Storbritannien:

 • England och Wales – inom 5 dagar
 • Skottland – inom 8 dagar

Du kan registrera dödsfallet vid närmaste registreringskontor. Du kan hitta det här.


Vad händer när jag registrerar ett dödsfall?

När du registrerar ett dödsfall får du en dödsattest från registreringskontoret. Du behöver ha denna för att kunna klara upp den avlidna personens affärer, som deras Revolut-konto. Brittiska myndigheterna erbjuder en tjänst som kallas “Tell Us Once” (Underrätta oss en gång) som gör det möjligt att rapportera ett dödsfall till de flesta myndigheter på en enda gång.

Observera att om du inte är brittisk medborgare ska du skaffa juridisk hjälp lokalt. 


Hur kan jag ta kontakt med er?

När du har registrerat ett dödsfall ska du ta kontakt med oss så att vi kan informera dig om nästa steg. Detta gör du genom att antingen:

 • Skicka oss ett meddelande via e-post till bereavement@revolut.com för att få ytterligare anvisningar

Så kan vi hjälpa dig

När vi har fått alla nödvändiga dokument gör vi följande:

 • Vi avbryter alla schemalagda betalningar, inklusive direktbetalningar och fasta beställningar
 • Vi avbryter alla betalda tjänster den avlidna haft hos oss
 • Vi stoppar allt marknadsförings- och tjänstmaterial som skickas ut till den avlidna kunden
 • Vi informerar dig om allt som vi behöver för att kunna klara upp vår del av bouppteckningen.

Vilka uppgifter behöver Revolut få från mig?


Den avlidna personens uppgifter:

 • Fullständigt namn
 • Födelsedatum
 • Telefonnumret kopplat till den avlidna personens konto
 • E-postadressen kopplad till den avlidna personens konto

Dina uppgifter:

 • Fullständigt namn
 • E-postadress

Viktiga dokument:

 • Kopia av ID/Pass – Se till att vi får en kopia av hög kvalitet där alla 4 hörnen är synliga. Vi accepterar inte skanningar av kopior.
 • Dödsattest – Utfärdas av registreringskontoret. Vi accepterar också tillfälliga dödsbevis, intyg från obducenter och auktoriserade översättningar av icke brittiska dödsattester.
 • En fullmakt till testamentsexekutor (Grant of Probate/Letters of Administration) – Du kan begära en Grant of Probate/Letters of Administration från distriktskontoret för testamentesärenden (District Probate Registry). Du kan läsa mer om detta här. Är du kund utanför Storbritannien uppmanar vi dig att söka oberoende juridisk rådgivning för ditt specifika hemland.
 • Ersättningsformulär (Indemnity Form) – Kan skickas in istället för en Grant of Probate/Letters of Administration, men bara om totalbeloppet på den avlidna kundens Revolut-konto inte överstiger 5 000,00 GBP (eller motsvarande värde i andra valutor).
 • Fullmakt – Krävs om en jurist gör anspråk på tillgångarna på uppdrag av en arvinge.

Hur lång tid tar det?

Vi brukar ta kontakt med dig inom 15 dagar.


Vad händer med mitt konto om jag skulle dö?

När vi meddelas om bortgången av en person som företräder dig kommer vi att frysa all aktivitet på kontot så fort vi kan. Värdet av de återstående medlen kan bli en del av dödsboet. Vi säkerställer att vi går igenom alla de rätta juridiska processerna utifrån de anvisningar vi får från din företrädare. Beroende på vilka konton du har hos oss vidtar vi alla de åtgärder som krävs för att kunna stöda din företrädare på bästa sätt.


Vad händer om jag har ett handelskonto (för aktier, kryptovaluta eller guld)?

Vi fryser all aktivitet så fort vi kan. Befintliga innehav likvideras efter att vi fått en bekräftelse från din företrädare och eventuella vinster från detta tillkommer dödsboet.

Relaterade artiklar