Hur kan vi hjälpa dig?

Flytta ditt Revolut-konto till en annan bank eller betaltjänstleverantör inom EU

Vi är ledsna att du vill lämna oss. Information om hur du flyttar ditt konto från Revolut till en annan bank eller betaltjänstleverantör (PSP) finns nedan.

Kontakta oss via avsnittet Hjälp i appen om du vill flytta ditt Revolut-konto till en annan bank eller betaltjänstleverantör i en annan medlemsstat i EU (men inte Litauen).

När vi får din begäran gör vi följande:

  1. Vi tillhandahåller en lista över alla befintliga regelbundna överföringar och direktbetalningar om du har några, samt all tillgänglig information om regelbundna kreditöverföringar och användarskapade direktbetalningar från ditt betalkonto under de senaste 13 månaderna
  2. Vi för över återstående positivt saldo på ditt betalkonto till betalkontot hos din nya betaltjänstleverantör. Om du är med i ett vault för grupper behöver du stänga det (om du är administratör) eller ta bort din åtkomst till det för att genomföra flytten.
  3. Vi stänger betalkontot hos oss (om du vill att vi ska göra det). Revolut debiterar inte dig för att ha ett öppet standardkonto som du inte använder. Vi rekommenderar inte att du stänger ditt Revolut-konto, eftersom det kan ta ett tag för dig att öppna ett nytt konto med samma mobilnummer. Om du fortfarande vill stänga kontot behöver du likvidera alla dina aktier och flytta eventuellt kapital i andra Pockets till ditt konto. Om du har ett betalpaket kommer vi att återbetala dig för tiden du inte har använt. Kom även ihåg att vi behåller dina uppgifter i sex år efter stängning, för att efterleva förordningar, såsom penningtvättslagar.

Vi utför åtgärderna ovan på det begärda datumet med all information som krävs för att utföra åtgärden. Datumet kan vara tidigast sex dagar efter att vi tog emot begäran. Vi säger till om det finns utestående skulder som förhindrar att vi kan stänga ditt konto.

Om du vill flytta ditt Revolut-konto till en annan bank eller betaltjänstleverantör i Litauen ska du kontakta den andra banken eller betaltjänstleverantören för att påbörja flytten. Den andra banken eller betaltjänstleverantören kontaktar oss angående flytten av ditt konto.

Vi tar inte betalt för den här tjänsten.

Relaterade artiklar