Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kommer Brexit att påverka aktiehandeln hos Revolut?

Som du vet lämnade Storbritannien EU den 31 december 2020. Till följd av det kan vårt handelsföretag Revolut Trading Limited (RTL) inte längre förmedla sina tjänster i EES, fr.o.m. den 1 januari 2021, som utsedd representant för sitt brittiska huvudföretag som är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority.

Det innebär att RTL inte längre är auktoriserat å sitt huvudföretags vägnar att annonsera, främja eller på annat sätt tillhandahålla aktiehandelstjänsten till dig enligt EU-lagstiftningen efter det datumet.

Relaterade artiklar