Hur kan vi hjälpa dig?

Kan jag ansöka om kompensation om RTL inte kan fullgöra sina skyldigheter gentemot mig efter Brexit?

Enligt regelverk i Storbritannien kommer reglerna gällande kompensation att förbli oförändrade efter Brexit. Beroende på omständigheterna kan du därför få kompensation genom den brittiska insättningsgarantin (FSCS) om RTL inte kan uppfylla sina skyldigheter efter Brexit, eftersom RTL är en utsedd representant för ett auktoriserat företag i Storbritannien.

Relaterade artiklar