Hur kan vi hjälpa dig?

Tredjepartsmäklare i DriveWealth LLC innehar mina investeringar. Påverkar Brexit mitt finansiella skydd i USA?

Brexit påverkar inte hur dina investeringar är skyddade i USA. DriveWealth LLC innehar dem fortfarande och Securities Investor Protection Corporation (SIPC) täcker dem fortfarande om DriveWealth LLC inte kan fullgöra sina skyldigheter gentemot dig.

Relaterade artiklar