Hur kan vi hjälpa dig?

Vilka är de främsta skillnaderna mellan skydden i EU:s regelverk och den brittiska konsumentlagstiftningen?

Det finns just nu ingen skillnad mellan skydden i EU:s regelverk och den brittiska konsumentlagstiftningen, eftersom Storbritannien införlivat de aktuella EU-direktiven om konsumentskydd i sin nationella lagstiftning för att nå de mål som fastställs i vart och ett av EU-direktiven. Storbritanniens konsumentskyddslag är helt harmoniserad med EU-lagstiftningen, vilket innebär att Storbritannien inte kan minska, eller överstiga, den konsumentskyddsnivå som föreskrivs där.

Relaterade artiklar