Hur kan vi hjälpa dig?

Kan jag delta i omröstningar vid stämmor för företag där jag äger aktier?

Ja! Om du äger aktier (till och med en fraktion av en aktie!) i ett företag som är listat i USA och du är berättigad att rösta som aktieägare får du med e-post en inbjudan att rösta angående de frågor som tas fram av de företag som är listade i USA och där du har investerat. Dina instruktioner skickas i enlighet med det till rösttabulatorn för omröstningen eller mötet. Om du äger en fraktion av en aktie är det möjligt att rösttabulatorn väljer (eller inte väljer) att avrunda eller bortse från fraktionsaktieägandet, beroende på vilken policy som följs.

Relaterade artiklar